Homeland Real Estate
Valeriusstraat 16
2517 HR DEN HAAG

Tel: 070-8200920
Mail: info@homelandmail.nl

Over ons

Yvonne de Booij:

Yvonne de Booij is de oprichter/ eigenaar van Homeland Real Estate en heeft met haar 15 jaren ervaring in het vak, een unieke reputatie opgebouwd waardoor een ongekend groot netwerk van eigenaren en klanten is ontstaan. Haar adagium is: If the house of your dreams does exist and is available, I will find it for you! Ze wordt geroemd door zowel collega makelaars als klanten (waaronder diverse ambassades, internationale gerechtshoven en particuliere instanties) voor haar niet aflatende motivatie om het beste huis voor haar klanten te vinden. Zij denkt graag mee met de persoonlijke wensen van huurders, ook nadat het contract is geregeld. Scholen, kinderopvang, parkeergelegenheid maar ook vele andere zaken waarmee het gezin te maken heeft, dienen ten slotte ook te zijn geregeld (soft relocation).

Daan Boender:

Als ervaren property manager beoordeelt Daan uw woning op basis van kwaliteit, locatie en specifieke eigenschappen om te komen tot een juiste bepaling van huurprijs en andere huurvoorwaarden. Daarnaast is Daan verantwoordelijk voor de snelle afhandeling van de administratie, het tijdig publiceren van uw woning op de belangrijkste websites, het beoordelen van de vele aanvragen die ons kantoor dagelijks bereiken en het inplannen van afspraken met eigenaren en potentiele huurders. Zijn goede kennis van zowel ICT als administratieve processen maakt dat Daan breed wordt ingezet in de werkzaamheden op ons kantoor.

Frank Panhuyzen:

Is primair verantwoordelijk voor de snelle en nauwkeurige afhandeling van aanvragen. Zijn jarenlange ervaring , maakt dat hij een senior professional is wanneer het gaat om bemiddeling en snelle afhandeling van vragen en onduidelijkheden. Ons doel is immers om het juiste huurcontract samen te stellen dat de goedkeuring draagt van zowel de eigenaar als klant. Door de implementatie van 24/7 bereikbaarheid service voor klanten uit voornamelijk Amerika, Mexico, Australië en het verre oosten, wordt de kans aanzienlijk vergroot dat woningen ook aan hen kunnen worden verhuurd. De contacten (promotie van woningen) vinden namelijk plaats op voor Nederlandse begrippen, onorthodoxe tijden. Hierdoor wordt de kans aanzienlijk vergroot dat woningen snel en efficiënt worden verhuurd. Als marketing deskundige, is Frank tevens de contactpersoon tussen Homeland Real Estate en de zogenaamde corperate accounts.

Larissa van Domburg:

Larissa is binnen Homeland gespecialiseerd in het property management. Op basis van vergelijkingsonderzoek in de markt, bepaalt zij samen met de eigenaar, de juiste leveringscondities om te komen tot een snelle verhuur. Haar taak is om de verhuur afdeling van Homeland Real Estate tijdig op de hoogte te stellen van nieuwe woningen die binnenkort beschikbaar komen. Als propertymanager maakt zij de foto’s en verzorgt zij de publicatie op diverse websites.

Naast dit werk geeft zij graag advies aan eigenaren als het gaat om de inrichting en aanpassingen aan de woning ten behoeve van de specifieke doelgroep. En bekijkt en bepaalt zij samen met de eigenaar of bepaalde wensen en eisen van huurders gerechtvaardigd zijn of niet. Ook nadat de woning is betrokken, houdt zij nauwkeurig de check -in en check out rapporten bij, zodat de toekenning om de borg terug te betalen, nooit een punt van discussie vormt.

Lesley de Booij:

Heeft haar sporen verdiend in het assisteren van administraties en het bellen van klanten en eigenaren om het huurproces optimaal te laten verlopen.

Zij is part-time aanwezig op ons kantoor en zorgt ervoor dat de bemanning van Homeland Real Estate op elk tijdstip van het jaar, ruim toereikend is om eventuele gaten die er kunnen vallen door afwezigheid van een vaste kracht, op te vullen. Lesley wordt hiertoe steeds op de hoogte gehouden van zaken die spelen, gedurende het gehele jaar.